Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti-1.

Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.

Heydər Əliyev

Naxçıvan mühiti Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqla, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Heydər Əliyev

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə inkişaf edəcəkdir.

Heydər Əliyev

Azərbaycan mədəniyyəti öz milliyini saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır.

Heydər Əliyev

Xalq bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.

Heydər Əliyev

Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milli ruhu yaşatmaq deməkdir.

Heydər Əliyev

Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur.

Heydər Əliyev

Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür.

Heydər Əliyev

Xalqımızın milli mədəniyyəti bu günümüzə dözümlülüklə çatdırılmışdır. Bu mədəniyyət başqa xalqlara göstərir ki, o içinə qapılmış, özünü dünyadan tədric etmiş xalqın yox, dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur.

Heydər Əliyev

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

Heydər Əliyev

CƏMŞİD NAXÇIVANSKİ MUZEYİ

   

     Muzey 1981-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan hərb tarixinə 6 general bəxş etmiş Kəngərlilər nəslinin sonuncu generalı, ilk Azərbaycan Atıcı Diviziyasının yaradıcısı və komandiri, milli hərb tariximizin novator sərkərdəsi Cəmşid Cəfərqulu xan oğlu Naxçıvanskinin anadan olmasının 85 illiyi ilə əlaqədar Naxçıvan şəhərində - doğulub, böyüdüyü evdə 1981-ci ildə yaradılmış, 1982-ci ilin 22 oktyabrında fəaliyyətə başlamışdır. Muzeydə C.Naxçıvanskinin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən fotoşəkillər, orden və medallar, müxtəlif sənədlər, kitablar, məktub və əlyazmalar, ailəyə məxsus xatirə əşyaları və digər materiallardan ibarət ümumilikdə 5500-dən artıq maddi-mədəniyyət nümunəsi mühafizə olunur. Bunlardan 630-dan çoxu 6 ekspozisiya zalında nümayiş etdirilir. Bunların içərisində görkəmli sərkərdənin şərəfli döyüş yolunu əks etdirən kitab və monoqrafiyalar, elmi məqalələr və digər dərgilər, Araz-Türk Cümhuriyyətinə aid materiallar xüsusi yer tutur.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi 6

Tel: +994 (36) 545-21-16