Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti-1.

Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.

Heydər Əliyev

Naxçıvan mühiti Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqla, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Heydər Əliyev

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə inkişaf edəcəkdir.

Heydər Əliyev

Azərbaycan mədəniyyəti öz milliliyini saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır.

Heydər Əliyev

Xalq bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.

Heydər Əliyev

Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milli ruhu yaşatmaq deməkdir.

Heydər Əliyev

Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur.

Heydər Əliyev

Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür.

Heydər Əliyev

Xalqımızın milli mədəniyyəti bu günümüzə dözümlülüklə çatdırılmışdır. Bu mədəniyyət başqa xalqlara göstərir ki, o içinə qapılmış, özünü dünyadan tədric etmiş xalqın yox, dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur.

Heydər Əliyev

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

Heydər Əliyev

CULFA RAYON TARIX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİ

Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 1981-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Muzeyin fonduna hal-hazırda 2000-ə yaxın eksponat daxildir. Onlardan 600-dan çoxu ekpozisiya zallarında nümayiş olunur. Muzeydə, əsasən, Culfa rayonunun tarixini, adət-ənənələrini, mədəniyyətini və təbiətini əks etdirən eksponatlar toplanmışdır. Bunlardan müxtəlif əmək alətləri, misdən və saxsıdan hazırlanmış qədim məişət əşyaları, Culfa rayonunun fauna və florasına aid təbiət nümunələri, rayon ərazisində yerləşən tarixi abidələrin fotoşəkilləri, rəsm əsərləri, xalçalar, tətbiqi-sənət nümunələri, kitablar və digər dəyərli eksponatlar nümayiş etdirilir.

 

Ünvan: Culfa rayonu Culfa şəhəri Xəqani küçəsi N-21

Tel: (+99436) 546-18-13