Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti-1.

Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.

Heydər Əliyev

Naxçıvan mühiti Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqla, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Heydər Əliyev

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə inkişaf edəcəkdir.

Heydər Əliyev

Azərbaycan mədəniyyəti öz milliliyini saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır.

Heydər Əliyev

Xalq bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.

Heydər Əliyev

Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milli ruhu yaşatmaq deməkdir.

Heydər Əliyev

Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur.

Heydər Əliyev

Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür.

Heydər Əliyev

Xalqımızın milli mədəniyyəti bu günümüzə dözümlülüklə çatdırılmışdır. Bu mədəniyyət başqa xalqlara göstərir ki, o içinə qapılmış, özünü dünyadan tədric etmiş xalqın yox, dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur.

Heydər Əliyev

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

Heydər Əliyev

Naxçıvan Dövlət Fİlm Fondu 

1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Film Fondunun Naxçıvan filialı yaradılmış, 2000-ci ilin yanvar ayından fəaliyyətə başlamışdır.

Naxçıvan Dövlət Film Fondu 2006-cı ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərir. Fondda təxminən 5000 adda müxtəlif illərdə istehsal olunmuş bədii, sənədli, elmi-kütləvi və cizgi filmləri qorunub saxlanılır. Film fondda 2004-cü ildən kino muzeyi fəaliyyət göstərir ki, burada müxtəlif illərdə Naxçıvanda Azərbaycan filmlərin çəkilişi zamanı istifadə olunan libaslar, silahlar, məişət əşyaları, musiqi alətləri və müxtəlif butaforlar qorunub saxlanılır.

Film Fondun məqsəd və vəzifələri Respublikada istehsal olunmuş filmlərin orijinallarının saxlanması, qorunması və bərpası, restavrasiyası, informasiya blokunu yaratmaq, Film Fondun kolleksiyasını zənginləşdirmək məqsədilə filmlərin alınması işini təşkil etmək, milli kino sənətinin təbliği məqsədi ilə yerli və beynəlxalq miqyaslı festivallar və digər tədbirlərin keçirilməsində iştirak etməkdir.

 

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev Prospekti 1

Tel: +994 36 544 50 86