Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti-1.

Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.

Heydər Əliyev

Naxçıvan mühiti Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqla, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Heydər Əliyev

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə inkişaf edəcəkdir.

Heydər Əliyev

Azərbaycan mədəniyyəti öz milliyini saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır.

Heydər Əliyev

Xalq bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.

Heydər Əliyev

Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milli ruhu yaşatmaq deməkdir.

Heydər Əliyev

Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur.

Heydər Əliyev

Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür.

Heydər Əliyev

Xalqımızın milli mədəniyyəti bu günümüzə dözümlülüklə çatdırılmışdır. Bu mədəniyyət başqa xalqlara göstərir ki, o içinə qapılmış, özünü dünyadan tədric etmiş xalqın yox, dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur.

Heydər Əliyev

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

Heydər Əliyev

Qəbul günlərİ

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi üzrə

2024-cü il üçün vətəndaşların qəbul günlərinin

QRAFİKİ

 

Vəzifəsi

Qəbul günü

Qəbul vaxtı

1.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət naziri

Hər ayın 2-ci4-cü həftəsinin 2-ci günü

Saat

11:00

2.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət nazirinin müavini

Hər həftənin 1-ci günü

Saat

10:00

3.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının rəhbəri

Hər həftənin 3-cü günü

Saat

09:30

4.

Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri

Hər həftənin 4-cü günü

Saat

09:30

5.

İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin müdiri

Hər həftənin 5-ci günü

Saat

09:30