Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti-1.

Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.

Heydər Əliyev

Naxçıvan mühiti Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqla, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Heydər Əliyev

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə inkişaf edəcəkdir.

Heydər Əliyev

Azərbaycan mədəniyyəti öz milliliyini saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır.

Heydər Əliyev

Xalq bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.

Heydər Əliyev

Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milli ruhu yaşatmaq deməkdir.

Heydər Əliyev

Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur.

Heydər Əliyev

Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür.

Heydər Əliyev

Xalqımızın milli mədəniyyəti bu günümüzə dözümlülüklə çatdırılmışdır. Bu mədəniyyət başqa xalqlara göstərir ki, o içinə qapılmış, özünü dünyadan tədric etmiş xalqın yox, dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur.

Heydər Əliyev

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

Heydər Əliyev

İdarə və Şöbələr

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 

rayon (şəhər) mədəniyyət idarə və şöbələri haqqında

MƏLUMAT

İdarə (şöbə)

Ünvanı

Əlaqə

Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət İdarəsi

Naxçıvan şəhəri

(036) 545-03-51

Şərur Rayon Mədəniyyət İdarəsi

Şərur şəhəri

(036) 542-23-15

Babək Rayon Mədəniyyət İdarəsi

Babək şəhəri

(036) 541-30-60

Ordubad Rayon Mədəniyyət İdarəsi

Ordubad şəhəri

(036) 547-11-86

Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi

Culfa şəhəri

(036) 546-04-23

Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsi

Qıvraq qəsəbəsi

(036) 548-00-33

Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi

Şahbuz şəhəri

(036) 543-03-86

Sədərək Rayon Mədəniyyət Şöbəsi

Sədərək kəndi

(036) 549-18-32