Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti-1.

Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.

Heydər Əliyev

Naxçıvan mühiti Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqla, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Heydər Əliyev

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə inkişaf edəcəkdir.

Heydər Əliyev

Azərbaycan mədəniyyəti öz milliliyini saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır.

Heydər Əliyev

Xalq bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.

Heydər Əliyev

Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milli ruhu yaşatmaq deməkdir.

Heydər Əliyev

Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur.

Heydər Əliyev

Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür.

Heydər Əliyev

Xalqımızın milli mədəniyyəti bu günümüzə dözümlülüklə çatdırılmışdır. Bu mədəniyyət başqa xalqlara göstərir ki, o içinə qapılmış, özünü dünyadan tədric etmiş xalqın yox, dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur.

Heydər Əliyev

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

Heydər Əliyev

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN STRUKTURU

I. Rəhbərlik

1. Nazir

2. Nazir müavini

 

II. Nazirliyin Aparatı

1. Aparatın rəhbəri

2. Nazir köməkçisi

3. Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi

4. Baş məsləhətçi-hüquqşünas

 

III. Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsi

1. Şöbə müdiri

2. Mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçi

3. Kitabxana işi üzrə  baş məsləhətçi  

4. Informasiya resurslarının idarə edilməsi üzrə aparıcı məsləhətçi  

5. Klub müəssisələri ilə iş üzrə aparıcı məsləhətçi  

6. Kino və videofilmlərin nümayişinin qeydiyyatı üzrə məsləhətçi

 

V. İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsi

1. Şöbə müdiri

2. Musiqinin inkişafı üzrə baş məsləhətçi  

3. Teatrın inkişafı və dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin təşkili üzrə baş məsləhətçi

4. Təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçi

5. Yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçi

 

VI. Kadr və ümumi işlər sektoru

1. Sektor müdiri

2. Məsləhətçi

3. Böyük mütəxəssis-inspektor

 

VII. Maliyyə və təsərrüfat sektoru

1. Sektor müdiri – baş mühasib