Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti-1.

Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.

Heydər Əliyev

Naxçıvan mühiti Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqla, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Heydər Əliyev

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə inkişaf edəcəkdir.

Heydər Əliyev

Azərbaycan mədəniyyəti öz milliliyini saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır.

Heydər Əliyev

Xalq bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.

Heydər Əliyev

Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milli ruhu yaşatmaq deməkdir.

Heydər Əliyev

Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur.

Heydər Əliyev

Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür.

Heydər Əliyev

Xalqımızın milli mədəniyyəti bu günümüzə dözümlülüklə çatdırılmışdır. Bu mədəniyyət başqa xalqlara göstərir ki, o içinə qapılmış, özünü dünyadan tədric etmiş xalqın yox, dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur.

Heydər Əliyev

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

Heydər Əliyev

Təhsİl Müəssİsələrİ

Nazirliyin sisteminə daxil olan tədris müəssisələri haqqında Məlumat

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə iyirmi üç uşaq musiqi məktəbi, bir uşaq musiqi və bədii sənətkarlıq məktəbi, bir uşaq musiqi və incəsənət məktəbi, bir uşaq incəsənət məktəbi, ümumilikdə 26 musiqi təhsili müəssisəsi daxildir.

Uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində fortepiano, skripka, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara, balaban, klarnet, fleyta, truba, xanəndəlik, vokal, violonçel, rəsm, xoreoqrafiya ixtisasları tədris olunur.

 

1. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbi

2. Naxçıvan Şəhər Ərtoğrul Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbi

3. Naxçıvan Şəhər Məmməd Məmmədov adına 1 №li Uşaq Musiqi Məktəbi

4. Naxçıvan Şəhər Səfər Rəcəbov adına 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

5. Naxçıvan Şəhər 4 №li Uşaq Musiqi Məktəbi

6. Naxçıvan Şəhər 5 №li Uşaq Musiqi Məktəbi

7. Şərur Şəhər Bəhruz Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbi

8. Şərur Rayon Çərçiboğan Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

9.  Şərur Rayon Aralıq Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

10.             Şərur Rayon Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

11.             Şərur Rayon Şəhriyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

12.             Şərur Rayon Yuxarı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

13.             Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi

14.             Babək Rayon Cəhri  Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi

15.             Babək Rayon Nehrəm Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi

16.             Babək Rayon Şıxmahmud Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

17.             Babək Rayon Zeynəddin Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

18.             Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi

19.             Ordubad Rayon Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

20.             Culfa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi

21.             Culfa Rayon Bənəniyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

22.             Kəngərli Rayon Qıvraq Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi

23.             Kəngərli Rayon Çalxanqala Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

24.             Şahbuz Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi

25.             Şahbuz Rayon Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

26.             Sədərək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi