Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Heydər Əliyev prospekti-1.

Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.

Heydər Əliyev

Naxçıvan mühiti Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqla, bunun sintezini yaratmaqda böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Heydər Əliyev

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə inkişaf edəcəkdir.

Heydər Əliyev

Azərbaycan mədəniyyəti öz milliyini saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır.

Heydər Əliyev

Xalq bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir.

Heydər Əliyev

Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milli ruhu yaşatmaq deməkdir.

Heydər Əliyev

Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur.

Heydər Əliyev

Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür.

Heydər Əliyev

Xalqımızın milli mədəniyyəti bu günümüzə dözümlülüklə çatdırılmışdır. Bu mədəniyyət başqa xalqlara göstərir ki, o içinə qapılmış, özünü dünyadan tədric etmiş xalqın yox, dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur.

Heydər Əliyev

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də, mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

Heydər Əliyev

MUZEYLƏR

1. Heydər Əliyev Muzeyi

2. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi

3. Kamil Əliyev adına Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi

4. Dövlət Bayrağı Muzeyi

5. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyi 

6. Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası

7. Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi

8.“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi Dövlət Tarix Muzeyi

9. Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksi

10. Cəmşid Naxçıvanski Muzeyi 

11. Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyi

12. Bəhruz Kəngərli Muzeyi

13. Xatirə Muzeyi

14. Naxçıvan Duz Muzeyi

15. Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

16. Cəlil Məmmədquluzadənin Cəlilkənddə Xatirə Muzeyi

17. Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

18. Cəlil Məmmədquluzadənin Nehrəm qəsəbəsində Xatirə Muzeyi

19. Ordubad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

20. “Gəmiqaya” Muzeyi

21. Məmməd Səid Ordubadinin Ev Muzeyi 

22. Məhəmməd Tağı Sidqinin Ev Muzeyi

23.Akademik Yusif Məmmədəliyevin Ev Muzeyi

24. Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 

25. “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyi

26. Kəngərli Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

27. Şahtaxtinskilər Muzeyi

28. Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

29.Xalq şairi Məmməd Arazın Ev Muzeyi

30.Sədərək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi